سال نو و عید نوروز مبارک باد

 سال نو و عید نوروز مبارک باد

             سالی که بهارش قدم فاطمه باشد

                                  صدها برکت از کرم فاطمه باشد

امید که یک مژده ز صدها خبر خوش

                             پیغام فرج در حرم فاطمه باشدارسال شده توسط : مدیریت /